Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT được thành lập vào ngày 12-04-2004. Tháng 10 năm 2005, Công Ty Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT chính thức đi vào họat động, với chức năng phân phối xe Toyota và cung cấp dịch vụ sữa chữa, bảo hành theo sự ủy nhiệm của Toyota Motor Việt Nam. Vốn điều lệ công ty : 10 triệu USD. Địa chỉ : 220 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Do Ông Kazuhiro Fujii làm Chủ Tịch hội đồng quản trì. Ông Akihiko Sato chức vụ Tổng Giám Đốc.

Đại lý Toyota Tân Cảng

Giới thiệu về Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Hiroshima Toyota Group được sáng lập bởi ông Iwao Fujii vào ngày 17 tháng 8 năm 1936 và là đại lý thứ 5 tại Nhật Bản.

 

Mr. Iwao Fujii

Tháng 8 năm 1989, ông Kazuhiro Fujii đã trở thành vị chủ tịch thứ 3 của Hiroshima Toyota Group tại Nhật Bản.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập của Hiroshima Toyota Group vào năm 2016.

  • Chúng tôi đã có tổng cộng 37 đại lý và 1000 nhân viên.
  • Trong tỉnh Hiroshima chúng tôi có 22 đại lý.
  • Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT là một trong số các đại lý tại Việt Nam.

Mr.Kazuhiro Fujii

Chủ Tịch HĐQT

Công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT được thành lập vào ngày 12-04-2004.

  • Tháng 10 năm 2005, Công Ty Toyota Tân Cảng – HT chính thức đi vào họat động, với chức năng phân phối xe Toyota và cung cấp dịch vụ sữa chữa, bảo hành theo sự ủy nhiệm của Toyota Motor Việt Nam.
  • Vốn điều lệ công ty : 10 triệu USD.
  • Địa chỉ : 220 bis Điện Biên Phủ, P22, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
  • Do Ông Kazuhiro Fujii làm Chủ Tĩch hội đồng quản trì.
  • Ông Akihiko Sato chức vụ Tổng Giám Đốc.

Mr. Akihiko Sato

Tổng Giám Đốc

Tư vấn miễn phí (24/7) 096666 3000